Voor zichzelf en als stem voor de mensen in de ontwikkelingslanden. In 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Nederland met als doel fairtrade-producten te verkopen. Op deze manier waren deze winkels in staat om mensen in ontwikkelingslanden te helpen om op een eerlijke manier hun geld te verdienen. Het concept sloeg enorm aan en binnen twee jaar kwamen er ongeveer 170 Wereldwinkels bij.

Deze visie is nog steeds niet veranderd. Wereldwinkel Nistelrode vindt dat iedereen op de wereld de kans moet krijgen om een eerlijk inkomen te verdienen. Wereldwinkel Nistelrode koopt daarom van de producenten uit ontwikkelingslanden, verkoopt voor hen en werkt zo aan een eerlijke handel. Wereldwinkel Nistelrode blijft continu aandacht vragen voor deze manier van werken, ondanks dat de gedachtegang inmiddels wereldwijd geaccepteerd is.

Met kernwaarden: Respect • Ontwikkeling • Transparantie
Respect voor elkaar, overal ter wereld, zou veel armoede, oorlog en ongelijkwaardigheid uitbannen. Wereldwinkel Nistelrode werkt onder het gezegde ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ met een groot respect voor de leveranciers, de vrijwilligers en ook de klanten.

Het systeem gaat over het verbeteren van de economische- en leefsituatie van mensen in ontwikkelingslanden waardoor deze mensen een groei doormaken. Deze ontwikkeling zet zich door dichter bij huis, de vrijwilligers hebben veelal nieuwe taken in de winkel en proberen ook die klanten te bereiken die gewend zijn elders hun inkopen te doen.

De transparantie wordt bewaakt in de hele bedrijfsvoering van de winkel. De vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van wat er speelt en vertellen de klanten de verhalen, over waar de producten vandaan komen en wie ze geproduceerd hebben. Openheid in communicatie geeft transparantie, dit geeft duidelijkheid én zorgt voor de betrokkenheid.

Missie
Wij willen werken met vrijwilligers en originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen verkopen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Wij willen juist dié producenten en die leveranciers; als zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren kiezen, die het hard nodig hebben en we willen zorgen dat ze een rechtvaardige prijs krijgen en zo een menswaardig bestaan op kunnen bouwen. Wij willen graag dat jij ons daarbij helpt, want met jouw aankoop help je ons en daarmee hen!

Alhoewel er een flinke toename van fairtrade producten verkopende winkels is,  onderneemt Wereldwinkel Nistelrode sinds 2020 op geheel zelfstandige basis. Zij blijft de naam Wereldwinkel dragen en verplicht zich daarmee 80 procent van haar producten op fairtrade basis in te kopen. Wereldwinkel Nistelrode werkt voor voor dit doel al sinds 1991.